Historiken bakom Nordic Ski
Skapandet av ett längdåkningssystem i Tänndalen kom på tal vid ett tillfälle när Svenska skidlandslagets tränare Åke Jönsson kom på besök. Hösten 1984 rekognoserades hela dalgångens terrängen för lämplig spårdragning. Inledningsvis var tankarna inrinktade mot enkla skidspår som kunde underhållas med snöskoter och spårsläde. Men snart blev visionerna mycket större, ett spårsystem med närmare 30 mil varierad skidåkning skulle sammanlänka hela västra Härjedalen. Idén till Nordic Ski Center var född.

Bonära

När avtal hade tecknats med samtliga berörda markägare inleddes röjning och markberedning av ca 5 meter breda spårkorridorer. Byggande av skidbroar, vägtunnlar, raststugor och vindskydd tog sin början. Med statliga och kommunala bidrag på ca 35 miljoner, tillsammans med masor av frivilliga arbetsinsatser gick världens längsta skidsystem i rask takt mot sitt färdigställande.

Nordic Ski Center

Vintersäsongen 1987-88 inleddes så den nya eran för längdskidåkning i området, Nordic Ski Center projektet var ett faktum. Breda maskinpreparerade spår med broar, vindskydd och raststugor i hela systemet gjorde längdskidåkningen tillgänglig för alla kategorier av skidåkare.

Raststuga

En organisation tog form för ekonomi och skötsel av anläggningen. Företagen i vårt område satsade medel och bildade Tänndalsgruppen AB för att organisera skötsel och underhåll för våra nio mil skidspår i Nordic Ski Center. Genom frivilliga bidrag, sponsring och ofattbart mycket ideellt arbete har bland annat följande hänt under åren.

Några milstolpar

  • 1985: Invigningen av Tänndalens eljusspår 2,5 km
  • 1991: Uppförande av sekretariatbyggnad på skidstadion
  • 1996: Uppförande av förråd och vallningsbod på skidstadion
  • 2000: Invigning av eljusspårets förlängning till Tänndalens skidstadion
  • 2004: Uppförande av pistmaskingarage